ปลัดแรงงานแถลงข่าวประกาศค่าจ้าง

ปลัดแรงงานแถลงข่าวประกาศค่าจ้าง

ปลัดแรงงานแถลงข่าวประกาศค่าจ้าง

   ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีแถลงข่าวประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หวังส่งเสริมแรงงาน

วันนี้ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีแถลงข่าวประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) พร้อมด้วย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายจำเรียง วัยวัฒน์ นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งใช้บังคับใช้ไปแล้ว 35 สาขาอาชีพ