สนค.เล็งทบทวนรายการสินค้าคำนวณเงินเฟ้อ

สนค.เล็งทบทวนรายการสินค้าคำนวณเงินเฟ้อ

สนค.เล็งทบทวนรายการสินค้าคำนวณเงินเฟ้อ

สนค. เตรียมทบทวนรายการสินค้า เพื่อมาคำนวณเงินเฟ้อใหม่ คาดเริ่มต้นใช้ได้ปลายปีนี้

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานจะทบทวนรายการสินค้าบริการที่ครัวเรือนใช้สอยในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อใหม่ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้นจากเดิมได้สำรวจสินค้าทั้งหมด 450 รายการ อาจทบทวนเหลืออย่างน้อย 300 รายการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ใช้รายการสินค้าที่นำมาคำนวณอัตราเงินไม่เกิน 300 รายการ

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีการจัดทำดัชนีอยู่แล้ว โดยยืนยันว่าจะไม่มีผลกับการคำนวณอัตราเงินเฟ้อที่ผ่านมา และจะสามารถเริ่มใช้รายการสินค้าที่นำคำนวณใหม่ ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ หรืออย่างช้าภายในต้นปีหน้า