สรท.ยังคงเป้าส่งออกปี 59 ลบ2%

สรท.ยังคงเป้าส่งออกปี 59 ลบ2%

สรท.ยังคงเป้าส่งออกปี 59 ลบ2%

สรท. ยังคงเป้าส่งออกปี 59 ลบ 2% ขอติดตามสถานการณ์ เดือน ก.ย. ก่อนประกาศปรับเป้า เตรียมเข้าพบ รมว.คมนาคม เรียกร้องยื่นมือกำหนดผู้ประสานงานกรณีตู้ส่งสินค้า ฮันจิน หวั่นเกิดเหตุซ้ำรอย

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออก ยังคงคาดการณ์การส่งออกไทย ในปี 2559 ติดลบที่ร้อยละ 2 แม้สถานการณ์การส่งออกในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา จะขยายตัวได้ร้อยละ 6.5 มีมูลค่าอยู่ที่ 18,825 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากฐานมูลค่าการส่งออกของเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 17,669 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาไฮซีซั่นของการส่งออกตามปกติ โดยสภาผู้ส่งออก จะติดตามสถานการณ์การส่งออกในเดือนกันยายน อีกครั้งก่อนที่จะปรับประมาณการณ์การส่งออก และจะต้องติดตามปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ การปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าหลัก ทิศทางการค้าโลกที่ลดลง โดยล่าสุด องค์การการค้าโลก WTO ได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของการค้าโลกในปีนี้ลงจากร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ 1.7 และปรับลดอัตราการเติบโตในปี 2560 จากร้อยละ 3.6 เป็นระหว่างร้อยละ 1.8 – 3.1 ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันในตลาดโลก แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่ยังไม่มีความชัดเจน จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความสามารถในการปรับตัวของผู้ส่งออกไทย

นายนพพร ยังเปิดเผยว่า จากปริมาณสินค้าระบบคอนเทนเนอร์ที่เคลื่อนย้ายเติบโตน้อยกว่ากองเรือ จนเกิดกรณีการแข่งขันด้านราคาและกลายเป็นปัญหาการขาดทุนสะสมและเป็นปัญหาด้านการเงินในหลายสายเรือ อาทิ ฮันจิน ชิปปิง (Hanjin Shipping) ของเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่อการส่งออก นำเข้าสินค้าไทยที่ไปกับเรือของฮันจิน และตู้สินค้าบางส่วนคงค้างอยู่ในเรือที่จอดอยู่กลางทะเล และบางท่าเรือมีการกักตู้สินค้าไว้เป็นประกันการชำระหนี้ โดย สภาผู้ส่งออก ได้ร้องขอให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานงานและจัดหาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าและขนส่งสินค้า พร้อมเตรียมเข้าพบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 5 ตุลาคม นี้โดยจะขอให้กระทรวงคมนาคมเรียกข้อมูลสถานะตู้สินค้าระหว่างการเดินทางจากตัวแทนบริษัท Hanjin ในประเทศไทย ให้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันพร้อมกำหนดผู้ประสานงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสายเรือ หรือผู้ขนส่งอื่นในอนาคต พร้อมกันนี้ สภาผู้ส่งออกจะจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวทางด้านกฏหมายประกันภัยให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกทั่วไป รับทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง