สนช.ตั้งกระทู้ถามนายกฯปมค่าเสียหายจำนำข้าว

สนช.ตั้งกระทู้ถามนายกฯปมค่าเสียหายจำนำข้าว

สนช.ตั้งกระทู้ถามนายกฯปมค่าเสียหายจำนำข้าว

สนช. พิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ปมค่าเสียหายจำนำข้าว ขณะบ่าย กรธ. พบสื่อรัฐสภาโค้งสุดท้ายก่อนประชามติ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณากระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการจำนำข้าวในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดย นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้ตั้งถามถึงนายกรัฐมนตรี จากนั้นพิจารณาเรื่องด่วนที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 2 รายงาน คือ รายงานการประชุมลับ สนช. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และรายงานเรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ส่วนความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ เวลา 13.30 – 15.00 น. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. พร้อมคณะ เตรียมพบปะสื่อมวลชน เพื่อตอบข้อซักถามช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้